Ekskluzywny

500 FREE SPINS

NO DEPOSIT REQUIRED

exclusive

500 FREE SPINS

NO DEPOSIT REQUIRED

Warunki Użytkowania

Regulamin

AKCEPTACJA WARUNKÓW

Niniejsza Umowa zawiera pełne zasady i warunki, które mają zastosowanie do uczestnictwa w naszym serwisie. Jeśli chcesz korzystać z witryny, w tym jego narzędzi i usług proszę przeczytać te warunki użytkowania starannie. Wchodząc na tę witrynę lub używanie jakiejkolwiek części serwisu lub jakiejkolwiek zawartości lub usług niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę, by stać się przestrzeganie niniejszych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z wszystkimi warunkami, to nie może uzyskać dostęp do witryny lub korzystać z treści lub z jakichkolwiek usług w miejscu.

ZMIANY WARUNKÓW KORZYSTANIA

Zmiany do niniejszej umowy mogą być dokonywane i realizowane przez nas od czasu do czasu bez powiadomienia końca. Umowa na Witrynie odzwierciedla najnowszą umowę i należy uważnie przejrzeć sam przed użyciem naszej witryny.

KORZYSTANIE Z SERWISU

Portal umożliwia publikowanie ofert, sprzedawać, reklamować, oferta i sklep online. Jednak są zabronione wykonywanie następujących czynności, a mianowicie: (a) korzystania z naszych stron, w tym usług i lub narzędzi, jeżeli nie są w stanie tworzyć prawnie wiążących umów, są w wieku poniżej 18 lat, albo są czasowo lub na czas nieokreślony zawieszony za pomocą naszych stron, usług lub narzędzi (B) delegowania an pozycji w nieodpowiednie kategorii lub obszarów na naszej stronie internetowej i usług; (C) gromadzenie informacji o danych osobowych użytkowników; (D) manewrowania cenę każdej pozycji lub kolidować z ofert innych użytkowników; (F) zakładać fałszywe, nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, zniesławiające lub oszczercze treści; (G) podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić system oceny.

Informacje Rejestracja

, Aby zakończyć proces rejestracji w naszym serwisie, należy podać swoje imię i nazwisko, aktualny adres prawny, aktualny adres e-mail, nazwę użytkownika oraz wszelkie inne informacje konieczne w celu zakończenia procesu rejestracji. Należy zakwalifikować, że masz 18 lat lub więcej i musi być odpowiedzialny za bezpieczeństwo Twojego hasła i jest odpowiedzialny za wszystkie działania i treści, które zostały przesłane w ramach konta. Nie wolno przekazywać żadnych robaków lub wirusów lub kodu o charakterze destrukcyjnym.Wszelkie informacje dostarczone przez Ciebie lub zebrane przez strony lub stron trzecich w trakcie każdej wizyty na stronie podlegają warunkom polityki prywatności Jackpot City Casino za.

Określenie

Niniejsza Umowa pozostaje w pełnej mocy podczas korzystania z Serwisu. Użytkownik może wypowiedzieć swoje członkostwo w każdej chwili, z dowolnego powodu, wykonując instrukcje na “usunięcie konta” na stronie ustawień. Możemy wypowiedzieć swoje członkostwo z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie. Jeśli korzystasz z wersji płatnej Serwisu i wypowiedzieć swoje członkostwo w Serwisie, ponieważ naruszył tę umowę, nie będzie uprawniony do zwrotu niewykorzystanych opłat abonamentowych. Nawet po członkostwo jest zakończone, niektóre sekcje niniejszej Umowy pozostanie w mocy.

Niekomercyjnego użytku przez posłów.

Użytkowników na tej stronie społecznościowej są zabronione do korzystania z usług na stronie internetowej w związku z wszelkich przedsięwzięciach komercyjnych lub przedsięwzięć. Obejmuje udostępniających linki do innych stron, czy uznane za konkurencyjne na tej stronie, czy nie. Osoby prawne lub jednostki w tym między innymi do organizacji, firm i / lub firm, nie mogą stać się członkami Jackpot City Casino i nie powinien korzystać z witryny w dowolnym celu.

Linki i więźby

Nielegalnych i / lub nieautoryzowane zastosowania do usług, w tym nieautoryzowanym określanie lub linkami do witryn będą rozpatrywane, a odpowiednie działania prawne mogą być podjęte. Niektóre linki są jednak mile widziani na miejscu i mogą ustanowić hiperłącze do odpowiedniej strony w miejscu, pod warunkiem że: (i) można opublikować link, tylko w ramach forum, czat lub sekcja zarządu wiadomość; (Ii) nie usuwać ani nie zasłaniać żadnych reklam, informacji o prawach autorskich ani innych informacji dotyczących umieszczone w miejscu; (Iii) link, nie określa ani sugerować jakiegokolwiek sponsoringu lub adnotację witryny oraz (iv) natychmiast zatrzyma wszystkie linki do tej strony na podstawie pisemnego zawiadomienia od nas. Jednakże, należy sprawdzić informacje o prawach autorskich na stronie głównej, do której chcesz połączyć, aby upewnić się, że jeden z naszych dostawców treści nie posiada własnej strategii dotyczącej bezpośrednich linków do materiałów na naszej stronie internetowej.

GWARANCJI I WYŁĄCZENIA / OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie udzielamy żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu lub jakichkolwiek produktów sprzedawanych w ramach Programu (w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności, możliwości sprzedaży, braku naruszenia lub jakichkolwiek dorozumianych gwarancji wynikających z przebiegu realizacji, do czynienia lub wykorzystanie handlu). Ponadto, nie składają żadnych oświadczeń, że działanie naszej strony będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za skutki ewentualnych przerw lub błędów. Możemy zmienić, ograniczyć dostęp do, zawiesić lub przerwać witryny lub jakiejkolwiek jego części w dowolnym momencie. Informacje, treści oraz usługi zawarte na stronie są dostarczane “tak jak jest”. Podczas korzystania z witryny i czy wziąć w nim udział, rozumiesz i zgadzasz się, że udział na własne ryzyko.

Poufność

Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać informacji, otrzymasz od nas i od naszych klientów lub, reklamodawców, dostawców i użytkowników forum. Wszystkie informacje przekazane przez klienta, użytkownika końcowego zgodnie z programem jest zastrzeżone informacje z Jackpot City Casino. Takie informacje klienta są poufne i nie mogą być ujawnione. Wydawca zobowiązuje się nie powielać, rozpowszechniać, sprzedawać, rozpowszechniać ani wykorzystywać komercyjnie takiego zastrzeżonych informacji w jakikolwiek sposób.

NON-cesja praw

Twoje prawa niezależnie od ich charakteru, nie może być przypisane ani przenoszone do innych, a każda taka próba może skutkować rozwiązaniem niniejszej umowy, bez zobowiązań wobec nas. Jednak możemy przekazać tę Umowę każdej osoby w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Zrzeczenie się

Awaria Jackpot City Casino ścisłego egzekwowania wykonania któregokolwiek z warunków i przymierzy niniejszej umowy nie uważa się za rezygnację lub zrzeczenia się wszelkich praw lub środków prawnych, które mogą mamy, ani nie może być interpretowane jako zrzeczenie się wszelkich późniejszych naruszenia z warunkami, warunkami lub przymierzy niniejszego dokumentu, które warunki i przymierza są nadal w pełni obowiązywać.

i Zasada.

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu znajduje się nieważne lub niewykonalne na mocy jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji, takie postanowienie będzie miał zastosowanie tylko w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, a pozostała część niniejszych Warunków pozostają ważna i wykonalna zgodnie z jej warunkami.

Całość umowy

Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawami materialnymi https://www.ndcasino.com, bez jakiegokolwiek odniesienia do kolizji przepisów zasad. Umowa opisuje i obejmuje całość porozumienia między nami i wami, i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i porozumienia w stosunku do tej Strony, treści i materiałów dostarczonych przez lub za pośrednictwem Serwisu i przedmiotu niniejszej umowy .

Wybór prawa; Jurysdykcja; Forum

Wszelkie spory, kontrowersje lub różnice, które mogą powstać między stronami z, w związku z lub w związku z niniejszą Umową zostaje nieodwołalnie przekazane wyłącznej jurysdykcji sądów https://www.ndcasino.com, z wyłączeniem inne sądy bez urzeczywistnienia jego konfliktu z przepisami prawa lub rzeczywistego stanu lub kraju zamieszkania.

Last updated on October 3, 2014