Ekskluzywny

500 FREE SPINS

NO DEPOSIT REQUIRED

exclusive

500 FREE SPINS

NO DEPOSIT REQUIRED

Zrzeczenie Się

Jackpot City Casino Strona WWW (“Serwis”) jest serwis informacyjny on-line zapewnia Jackpot City Casino (“Jackpot City Casino”), z zastrzeżeniem do zgodności z zasadami i warunkami określonymi poniżej. PRZECZYTAJ TEN DOKUMENT PRZED dostępu do lub korzystania z Witryny. KORZYSTAJĄC LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW przedstawionych poniżej. JEŚLI NIE CHCESZ PRZESTRZEGANIE TYCH WARUNKÓW, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z WITRYNY.Jackpot City Casino może zmienić niniejszą umowę w każdym czasie, a takie zmiany należy życie natychmiast po opublikowaniu zmodyfikowanego UMOWY na stronie. ZGADZASZ SIĘ Z UMOWY PERIODICALLY być świadomy tych zmian a dalsze dostęp lub użycie STRONY UZNAJE SWÓJ rozstrzygających AKCEPTACJĘ zmodyfikowanego UMOWY.

  1. Prawa autorskie, licencje i uwagi pomysł.

Cała zawartość tej stronie są chronione międzynarodowym prawem autorskim i przepisów o znakach towarowych. Właścicielem praw autorskich i znaków towarowych są Jackpot City Casino, jej podmioty stowarzyszone lub innych licencjodawców osób trzecich.Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, reprodukować, publikować, przesyłać, publikować, przesyłać ani rozpowszechniać W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, Materiał na stronie, włączając tekst, grafika, kod i / lub oprogramowania. Możesz wydrukować i pobrać fragmenty materiału z różnych obszarów Strony wyłącznie do własnego niekomercyjnego wykorzystanie pod warunkiem, że Użytkownik zgadza się nie zmieniać lub usuwać żadnych praw autorskich lub własności z materiałami. Użytkownik zgadza się udzielić Jackpot City Casino niewyłącznej, nieodpłatnej, na całym świecie, wieczystą licencję, z prawem do sublicencji, aby reprodukować, dystrybuować, transmitować, tworzyć dzieł pochodnych, prezentować publicznie i publicznie wykonywać żadnych materiałów i inne informacje (w tym, bez ograniczeń, pomysły zawarte w nim nowych lub udoskonalonych produktów i usług) złożyć do żadnej publicznej obszarów Strony (takie jak tablice ogłoszeń, forów i grup dyskusyjnych) lub poprzez e-mail do Jackpot City Casino wszelkimi środkami i we wszelkich mediach obecnie lub dalej rozwijane. Ci przyznają Jackpot City Casino prawo do korzystania z nazwy w związku z nadesłanych materiałów i innych informacji, jak również w związku z wszelkiej reklamy, marketingu i materiałów promocyjnych związanych z nimi.Zgadzasz się, że będziesz miał innego wyjścia przed Jackpot City Casino jakiegokolwiek domniemanego lub faktycznego naruszenia lub przywłaszczenia jakiegokolwiek prawa własności w swoich komunikatach do Jackpot City Casino.

Znaki towarowe.

Publikacje, produkty, treści lub usług wymienione w niniejszym dokumencie lub na stronie są wyłączną znakami towarowymi lub znakami usług z Jackpot City Casino. Inne nazwy produktów i firm wymienione w Witrynie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

  1. Korzystanie z Serwisu.

Musisz zrozumieć, że, z wyjątkiem informacji, produktów lub usług wyraźnie określone jako dostarczane przez Jackpot City Casino, Jackpot City Casino nie działa, kontrola, nie wspiera żadnych informacji, produktów lub usług w internecie w jakikolwiek sposób.Wyjątkiem Jackpot City Casino- zidentyfikować informacje, produkty lub usługi, wszystkie informacje, produkty i oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub w internecie na ogół są oferowane przez osoby trzecie, które nie są powiązane z Jackpot City Casino się. Także zrozumieć, że Jackpot City Casino nie może i nie gwarantuje ani nie gwarantuje, że pliki dostępne do pobrania za pośrednictwem Serwisu będą wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich lub innego kodu, które przejawiają zanieczyszczenia lub destrukcyjne właściwości.Jesteś odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich procedur i punkty kontrolne, aby zaspokoić swoje szczególne wymagania dotyczące dokładności danych wejściowych i wyjściowych, a za utrzymanie środków zewnętrznych na Stronie na rzecz odbudowy utratę danych.

UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO KORZYSTANIA Z SERWISU oraz Internetu. Jackpot City Casino wyposaża witrynę i informacje związane z “AS IS” I nie składa żadnych gwarancji wyraźnych lub domniemanych, oświadczenia lub poświadczenia dowolnym charakterze (w tym, bez ograniczeń GWARANCJI Z TYTUŁU LUB NIENARUSZALNOŚCI LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU) w odniesieniu DO SERWISU, wszelkie informacje towaru lub świadczonej usługi POŚREDNICTWEM USŁUGI lub w Internecie w ogóle, a Jackpot City Casino NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE KOSZTY lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z takiej transakcji. Tylko i wyłącznie TWOJA odpowiedzialność za ocenę dokładności, kompletności i użyteczności wszystkich opinii, doradztwa, usług, towarów i innych informacji dostarczonych POŚREDNICTWEM USŁUGI LUB NA Internet generalnie. Jackpot City Casino NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA BĘDZIE BEZ ZAKŁÓCEŃ LUB BŁĘDÓW LUB ŻE WADY SERWISU ZOSTANĄ USUNIĘTE.

ROZUMIESZ, ŻE PURE charakter Internetu ZAWIERA Unedited MATERIAŁY z których niektóre są SEKSUALNY lub mogą być obraźliwe dla CIEBIE. Dostęp do takich materiałów, NA WŁASNE RYZYKO. Jackpot City Casino nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za takie materiały.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W ŻADNYM WYPADKU Jackpot City Casino odpowiedzialności za (i) jakiekolwiek WTÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY (W TYM, ALE NIE TYLKO, ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, utraty programów lub informacji, i tym podobne), powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z tej usługi, lub informacji, lub transakcji świadczonej na usługi, lub pobrać z usługi, lub jakakolwiek zwłoka takich informacji lub usługi. NAWET JEŚLI Jackpot City Casino lub jej autoryzowanego przedstawiciele zostali poinformowani O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD, lub (ii) Wszelkie roszczenia przypadający błędy, zaniedbania, LUB INNYCH niedokładności Usługi i / lub materiałów lub informacji pobrany za pośrednictwem SERWISU. PONIEWAŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. W ZWIĄZKU, Jackpot City Casino odpowiedzialność jest ograniczona do NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Jackpot City Casino zażaleń ogóle o jakiejkolwiek innej stronie internetowej, który można uzyskać dostęp poprzez ten jeden, lub które może link do strony. Po uzyskaniu dostępu do strony internetowej nie Jackpot City Casino, proszę zrozumieć, że jest to niezależne od Jackpot City Casino i że Jackpot City Casino nie ma kontroli nad zawartością tej witryny internetowej. Dodatkowo, link do strony internetowej Jackpot City Casino nie znaczy, że Jackpot City Casino przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za zawartość lub wykorzystanie takiej witryny internetowej.

  1. Odszkodowanie.

Użytkownik zgadza się zabezpieczać, bronić i chronić Jackpot City Casino, jego urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców i wszelkich dostawców informacji strona trzecia do służby przed wszelkimi stratami, wydatków, szkód i kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, wynikające z naruszenia niniejszej Umowy (w tym zaniedbania lub niewłaściwego zachowania) przez Użytkownika lub inne osoby korzystające z Serwisu.

  1. Prawa osób trzecich.

Postanowienia ustępów 2 (korzystanie z Usługi) i 3 (Odszkodowanie) są na rzecz Jackpot City Casino i jego urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców i wszelkich trzecie dostawców informacji Uczestnikiem Serwisu. Każda z tych osób lub podmiotów ma prawo do dochodzenia i egzekwowania tych przepisów bezpośrednio przed tobą we własnym imieniu.

5. Termin; Wypowiedzenie.

Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez wypowiedzenia w każdym czasie bez podania przyczyny.Postanowienia ustępów 1 (prawa autorskie, licencje i pomysł wnioski), 2 (korzystanie z Usługi), 3 (Odszkodowanie), 4 (Prawa Osób Trzecich) i 6 (różne) jest niezależnie od wygaśnięcia niniejszej umowy.

6. Różności.

Niniejsza Umowa ma być w całości uregulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Niemczech zastosowanie do umów zawieranych i realizowanych w Niemczech. Użytkownik zgadza się, że wszelkie działania prawne lub postępowanie pomiędzy Jackpot City Casino i Ciebie do jakichkolwiek celów dotyczących niniejszej Umowy lub zobowiązania wynikające z Umowy przez strony nie może być wniesione wyłącznie w państwowej lub federalnym sądzie właściwym siedzi na Wyspie Man. Wszelkie roszczenia lub roszczenia, jakie może mieć w stosunku do usługi, muszą zostać zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub działania powstaje lub takiego roszczenia lub podstawy powództwa jest przedawnione. Awaria Jackpot City Casino nalegania na wykonanie lub ścisłego egzekwowania wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia lub prawa. Ani przebieg postępowania między stronami, ani praktyki handlowej stanowi modyfikować jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy. Jackpot City Casino może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy do każdej ze Stron w dowolnym momencie, bez powiadomienia.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.

Last updated on October 3, 2014