Όροι και Προϋποθέσεις

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η συμφωνία αυτή περιέχει τις πλήρεις όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συμμετοχή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων και των υπηρεσιών παρακαλούμε διαβάστε τους όρους χρήσης προσεκτικά του. Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του παρόντος, συμφωνείτε να δεσμεύονται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Αν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή χρήση του περιεχομένου ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες στο χώρο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας μπορεί να γίνει και πραγματοποιούνται από εμάς από καιρό σε καιρό χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς το τέλος σας. Συμφωνία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα αντικατοπτρίζει την πρόσφατη συμφωνία και θα πρέπει να επανεξετάσει προσεκτικά την ίδια προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SITE

Η ιστοσελίδα σας επιτρέπει να δημοσιεύσετε τις προσφορές, να πωλούν, διαφημίζουν, προσφορά και online κατάστημα. Ωστόσο, δεν σας επιτρέπεται να κάνετε τις ακόλουθες πράξεις, ήτοι: (α) χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών και τα εργαλεία ή αν δεν είναι σε θέση να σχηματίσουν νομικά δεσμευτικές συμβάσεις, είναι κάτω από την ηλικία των 18 ετών, ή είναι προσωρινά ή επ ‘αόριστον αναστέλλεται από τη χρήση χώρων, τις υπηρεσίες μας, ή εργαλεία (β) απόσπαση του ενός στοιχείων σε ακατάλληλη κατηγορία ή περιοχές στις τοποθεσίες και τις υπηρεσίες μας? (Γ) τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών? (Δ) το χειρισμό του τιμή οποιουδήποτε αντικειμένου ή παρεμβαίνει με τις λίστες άλλων χρηστών? (Στ) δημοσιεύσετε ψευδείς, ανακριβείς, παραπλανητικές, δυσφημιστικό, συκοφαντικό περιεχόμενο ή? (Ζ) προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να βλάψει το σύστημα αξιολόγησης.

Πληροφορίες Εγγραφής

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής στην ιστοσελίδα μας, θα πρέπει να παράσχει πλήρη νομική όνομά σας, την τρέχουσα διεύθυνση, έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα μέλους και τυχόν άλλες πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής. Θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις ότι είστε 18 ετών ή μεγαλύτερα και πρέπει να είναι υπεύθυνη για την τήρηση κωδικό σας εξασφαλίσει και να είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες και τα περιεχόμενα που αποστέλλονται μέσω του λογαριασμού σας. Δεν πρέπει να διαβιβάζουν όλα τα σκουλήκια ή ιούς ή οποιοδήποτε κώδικα της καταστροφικής φύσεως. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς ή που συλλέγονται από την ιστοσελίδα ή σε τρίτους κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής σας στο site πρέπει να υπόκειται στους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Jackpot City Καζίνο.

Όρος

Η παρούσα συμφωνία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, ενώ χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Μπορείτε να τερματίσετε τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ακολουθώντας τις οδηγίες για την «ακύρωση του λογαριασμού” στη σελίδα ρυθμίσεων. Μπορούμε να τερματίσετε τη συμμετοχή σας για οποιοδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Εάν χρησιμοποιείτε μια πληρωμένη έκδοση της Υπηρεσίας και θα θέσει τέρμα στη θητεία σας στην Υπηρεσία, επειδή έχετε παραβιάσει την παρούσα συμφωνία, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε επιστροφή των αχρησιμοποίητων συνδρομές. Ακόμα και μετά την προσχώρηση σας τερματίζεται, ορισμένα τμήματα της παρούσας συμφωνίας θα παραμείνει σε ισχύ.

ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ.

Μέλη σε αυτή την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορική προσπάθεια ή κοινοπραξίες. Αυτό συμπεριλαμβάνει την παροχή συνδέσμων προς άλλους δικτυακούς τόπους, εάν κριθούν επαρκώς ανταγωνιστικές σε αυτό το δικτυακό τόπο ή όχι. Νομικά πρόσωπα ή οντότητες που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε οργανισμούς, εταιρείες, και / ή οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Jackpot City Casino και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΙΚΡΊΩΜΑ

Παράνομη και / ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης διαμόρφωσης ή η σύνδεση με τις τοποθεσίες, θα πρέπει να διερευνηθεί, και μπορεί να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα. Ορισμένες συνδέσεις, ωστόσο, είναι ευπρόσδεκτοι στο χώρο και θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσει υπερ-σύνδεση σε κατάλληλο μέρος μέσα στην περιοχή υπό την προϋπόθεση ότι: (i) να δημοσιεύσετε τη σύνδεσή σας μόνο στο πλαίσιο του φόρουμ, chat ή τμήματος μήνυμα του σκάφους? (Ii) να μην αφαιρέσει ή αποκρύψει οποιεσδήποτε διαφημιστικές καταχωρήσεις, ανακοινώσεις πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις σχετικά με τη θέση στο χώρο? (Iii) ο σύνδεσμος δεν αναφέρει ούτε υπονοεί οποιαδήποτε χορηγία ή έγκριση του site σας και (iv) να σταματήσουν αμέσως την παροχή κάθε δεσμό με την ιστοσελίδα σχετική γραπτή ειδοποίηση από εμάς. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγξετε τη σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων στην αρχική σελίδα στην οποία θέλετε να συνδεθείτε για να βεβαιωθείτε ότι ένας από τους παρόχους περιεχομένου μας δεν έχει τις δικές της πολιτικές σχετικά με τις άμεσες συνδέσεις με το περιεχόμενό τους στον ιστότοπό μας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εμείς δεν δίνουμε καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ή διαβεβαίωση σχετικά με το Πρόγραμμα ή τυχόν προϊόντα που πωλούνται μέσω του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων καλής λειτουργίας, εμπορευσιμότητα, μη παραβίαση, ή τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων που απορρέουν από την πορεία της απόδοσης, που ασχολούνται , ή εμπορική χρήση). Επιπλέον, κάνουμε καμία δήλωση ότι η λειτουργία του site μας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, και εμείς δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τις συνέπειες από τυχόν διακοπές ή λάθη. Μπορούμε να αλλάξουμε, να περιορίζουν την πρόσβαση σε, να αναστείλει ή να διακόψει την ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε μέρος της ανά πάσα στιγμή. Οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες στην ιστοσελίδα παρέχονται “ως έχουν”. Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα ή συμμετέχουν σ ‘αυτήν, καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι συμμετέχουν με δική σας ευθύνη.

Εμπιστευτικότητα

Συμφωνείτε να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες που λαμβάνετε από εμάς ή και από τους πελάτες, τους διαφημιστές, τους προμηθευτές μας και τα μέλη του φόρουμ. Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται από έναν τελικό πελάτη-χρήστη, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα είναι αποκλειστικές πληροφορίες του Jackpot City Casino. Οι πληροφορίες των πελατών είναι εμπιστευτικές και δεν μπορούν να κοινοποιηθούν. Εκδότης δεν συμφωνεί η αναπαραγωγή, διάδοση, πώληση, διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση κάθε τέτοια αποκλειστικών πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο.

ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τα δικαιώματά σας από ό, τι η φύση δεν μπορεί να εκχωρηθεί ούτε να μεταφερθούν σε κανέναν, και κάθε τέτοια προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε καταγγελία της παρούσας συμφωνίας, χωρίς ευθύνη μας. Ωστόσο, μπορούμε να εκχωρήσουμε την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Παραίτηση

Η αποτυχία του Jackpot City Casino, να επιβάλει την ακριβή απόδοση οποιασδήποτε από τις όρους, προϋποθέσεις και τις συνθήκες του παρόντος δεν πρέπει να θεωρείται παραίτηση ή παραίτηση από τα δικαιώματα ή ένδικα μέσα που το έχουμε, ούτε θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παράβαση των όρων, των προϋποθέσεων ή ρήτρες του παρόντος, η οποία όρους, προϋποθέσεις και τις συνθήκες εξακολουθούν να είναι σε πλήρη ισχύ.

και διαιρετότητα όρων.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο σύμφωνα με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση ή απόφαση, η διάταξη αυτή θα θεωρείται ότι ισχύει μόνο για το μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό, και το υπόλοιπο από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα παραμένουν έγκυρες και εκτελεστές σύμφωνα με τους όρους της.

Όλη η συμφωνία

Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ουσιαστικούς νόμους της https://www.ndcasino.com, χωρίς καμία αναφορά σε σύγκρουση νόμων αρχών. Η συμφωνία περιγράφει και περιλαμβάνει τη συνολική συμφωνία μεταξύ εμάς και εσάς, και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, παραστάσεις, εγγυήσεις και αντιλήψεις σε σχέση με την Ιστοσελίδα, το περιεχόμενο και τα υλικά που παρέχονται από ή μέσω της Ιστοσελίδας, και το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας .

Επιλογή του νόμου? Δικαιοδοσία? Φόρουμ

Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών από, σε σχέση με ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία αμετάκλητα υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της https://www.ndcasino.com, με την εξαίρεση όλων των άλλων δικαστηρίων, χωρίς να ισχύει η αντίθεση τις διατάξεις του νόμου ή πραγματική κατάσταση σας ή της χώρας διαμονής.

 

Sign Up