Eksklusiv

500 FREE SPINS

NO DEPOSIT REQUIRED

exclusive

500 FREE SPINS

NO DEPOSIT REQUIRED

Ansvars Fraskrivelse

Jackpot City Casino Web Site (“Webstedet”) er en online informationstjeneste fra Jackpot City Casino (“Jackpot City Casino”), forudsat at du overholder de vilkår og betingelser, der er angivet nedenfor. LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR ADGANG ELLER BRUGER STEDET. Ved at tilgå eller bruger dette site, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅR OG BETINGELSER beskrevet nedenfor. HVIS DU IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, MÅ DU IKKE adgang til eller bruge STEDET. Jackpot City Casino kan ændre denne aftale på ethvert tidspunkt, og sådanne ændringer skal i kraft umiddelbart efter offentliggørelse af den ændrede aftale på webstedet. DU ACCEPTERER AT gennemgå aftalen jævne mellemrum for at være opmærksom på sådanne ændringer og din fortsatte ADGANG ELLER BRUG AF SITE ANSES DIN Afgørende accept af den ændrede aftale.

  1. Ophavsret, licenser og Idea indlæg.

Hele indholdet af hjemmesiden er beskyttet af international ophavsret og varemærker love. Ejeren af ​​ophavsret og varemærker er Jackpot City Casino, dets datterselskaber eller andre tredjeparts licensgivere. Du må ikke ændre, kopiere, reproducere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere på nogen måde, materialet på deponeringsanlægget, herunder tekst, grafik, kode og / eller software. Du må udskrive og downloade dele af materiale fra de forskellige områder af webstedet udelukkende til din egen ikke-kommerciel brug, forudsat at du accepterer ikke at ændre eller slette nogen copyright eller navnebeskyttelse fra materialerne. Du accepterer at yde til Jackpot City Casino en ikke-eksklusiv, royalty-fri, verdensomspændende, permanent licens, med ret til underlicens, til at reproducere, distribuere, skabe afledte værker af, offentligt fremvise og offentligt udføre alle materialer og andre oplysninger (herunder, uden begrænsning, ideer deri for nye eller forbedrede produkter og tjenesteydelser), som du sender til offentlige områder af hjemmesiden (såsom opslagstavler, fora og nyhedsgrupper) eller ved e-mail til Jackpot City Casino med alle midler og i alle medier nu kendt eller herefter udvikles. Du kan også give Jackpot City Casino sig retten til at bruge dit navn i forbindelse med de indsendte materialer og andre oplysninger samt i forbindelse med alle reklamer, markedsføring og reklamemateriale i forbindelse hermed. Du accepterer, at du har ingen regres mod Jackpot City Casino til enhver påstået eller faktisk krænkelse eller misbrug af enhver tingslig ret i din kommunikation til Jackpot City Casino.

VAREMÆRKER.

Publikationer, produkter, indhold eller tjenester henvises til heri eller på hjemmesiden er den eksklusive varemærker eller tjenestemærker tilhørende Jackpot City Casino. Andre produkter og firmanavne nævnt i stedet kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

  1. Brug af Webstedet.

Du forstår, at med undtagelse af oplysninger, produkter eller tjenester, som klart identificeres som værende leveret af Jackpot City Casino, Jackpot City Casino fungerer ikke, kontrol eller godkender nogen oplysninger, produkter eller tjenester på internettet på nogen måde. Bortset Jackpot City Casino-identificerede information, produkter eller tjenester, alle de oplysninger, produkter og tjenester, der tilbydes via hjemmesiden eller på internettet generelt tilbydes af tredjeparter, som ikke er tilknyttet Jackpot City Casino en. Du forstår også, at Jackpot City Casino ikke kan og ikke garantere, at filer kan downloades via hjemmesiden vil være fri for infektion eller virus, orme, trojanske heste eller anden kode, der manifesterer forurenende eller ødelæggende egenskaber. Du er ansvarlig for at gennemføre tilstrækkelige procedurer og checkpoints for at opfylde dine særlige krav til nøjagtigheden af ​​data-input og output, og for at opretholde et middel ekstern til hjemmesiden til genopbygning af mistede data.

DU PÅTAGER ALT ANSVAR OG RISIKO FOR DIN BRUG AF SITE og internettet. Jackpot City Casino LEVERER SITE og relaterede oplysninger “AS IS” OG IKKE NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE garantier, erklæringer eller påtegninger HELST (herunder uden begrænsning ANSVAR FOR TITEL ELLER KRÆNKELSE ELLER INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL) MED HENSYN TIL TJENESTEN, enhver merchandise INFORMATION ELLER SERVICE LEVERES GENNEM TJENESTEN eller på internettet i almindelighed og Jackpot City Casino ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN OMKOSTNINGER ELLER SKADE SOM FØLGE ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE en sådan transaktion. DET ER ALENE DIT ansvar at vurdere nøjagtigheden, fuldstændigheden og nytten af ​​alle holdninger, rådgivning, service, merchandise og andre oplysninger GENNEM TJENESTEN eller på internettet generelt. Jackpot City Casino GARANTERER IKKE AT TJENESTEN VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FEJLFRI, ELLER AT FEJL I TJENESTEN VIL BLIVE RETTET.

DU FORSTÅR ​​endvidere, at PURE natur af internettet INDEHOLDER uredigeret MATERIALER hvoraf nogle er seksuelt eksplicit eller kan være stødende for DIG. DIN adgang til sådanne materialer ER PÅ RISIKO. Jackpot City Casino har ingen kontrol over og accepterer intet ansvar for sådanne materialer.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Jackpot City Casino VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR (I) NOGEN HÆNDELIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF PROFIT, TAB AF PROGRAMMER ELLER INFORMATION, OG LIGNENDE) SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTEN ELLER OPLYSNINGER ELLER transaktioners PÅ SERVICE, eller downloades fra tjenesten, ELLER NOGEN FORSINKELSE af sådanne oplysninger eller SERVICE. SELVOM Jackpot City Casino eller deres autoriserede repræsentanter er blevet BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER (II) KRAV TILSKRIVES fejl, udeladelser eller øvrige unøjagtigheder I tjenesten og / eller materialer eller oplysninger, der downloades via tjenesten. Da nogle stater IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER KAN OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING IKKE FOR DIG. I DISSE STATER, Jackpot City Casino ANSVAR BEGRÆNSET i videst muligt omfang LOVEN TILLADER.

Jackpot City Casino påtager sig intet ansvar om enhver anden hjemmeside, som du kan få adgang til via dette, eller som kan linke til denne hjemmeside. Når du besøger et ikke-Jackpot City Casino hjemmeside, skal du forstå, at det er uafhængigt af Jackpot City Casino, og Jackpot City Casino har ingen kontrol over indholdet på webstedet,. Hertil kommer, at et link til en Jackpot City Casino hjemmeside betyder ikke, at Jackpot City Casino godkender eller accepterer noget ansvar for indholdet eller brugen af ​​en sådan hjemmeside.

  1. Skadesløsholdelse.

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde Jackpot City Casino, dens bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts informationsudbydere til tjenesten fra og mod alle tab, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer gebyrer, som følge af enhver overtrædelse af denne aftale (herunder forsømmelig eller ulovlig adfærd) af dig eller nogen anden person adgang til Tjenesten.

  1. Tredjemands rettigheder.

Bestemmelserne i stk 2 (Brug af Tjenesten), og 3 (Godtgørelse) er til gavn for Jackpot City Casino og dets officerer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts informationsudbydere til tjenesten. Hver af disse personer eller enheder skal have ret til at hævde og håndhæve disse bestemmelser direkte imod dig på egne vegne.

  1. Term; Opsigelse.

Denne aftale kan opsiges af begge parter uden varsel til enhver tid uanset årsag. Bestemmelserne i punkt 1 (Copyright, Licenser og Idea partnere), 2 (Brug af Tjenesten), 3 (Godtgørelse), 4 (Tredjemands rettigheder) og 6 (Diverse) skal overleve ethvert ophør af denne aftale.

  1. Diverse.

Denne aftale skal alle være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med tysk lovgivning, der gælder for aftaler og der skal udføres i Tyskland. Du accepterer, at enhver juridisk handling eller procedure mellem Jackpot City Casino, og du til ethvert formål vedrørende denne aftale eller parternes forpligtelser i henhold hertil udelukkende skal anlægges ved en føderal eller statslig kompetent domstol sidder i Isle of Man . Enhver søgsmålsgrund eller krav, du måtte have i forbindelse med Tjenesten, skal indledes inden for et (1) år efter kravet eller søgsmålsgrunden opstår eller sådant krav eller sagsanlæg er spærret. Jackpot City Casino ikke insisterer på eller håndhæver streng opfyldelse af en bestemmelse i denne aftale skal ikke fortolkes som et afkald på en bestemmelse eller højre. Hverken adfærd mellem parterne eller handel praksis skal handle for at ændre nogen bestemmelse i denne aftale. Jackpot City Casino kan overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til denne aftale til enhver part til enhver tid uden varsel til dig.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes.

Last updated on September 17, 2014