Exclusiv

500 FREE SPINS

NO DEPOSIT REQUIRED

exclusive

500 FREE SPINS

NO DEPOSIT REQUIRED

Precizări Legale

Site-ul Jackpot City Casino (“Site-ul”) este un serviciu de informare on-line oferite de Jackpot City Casino (“Jackpot City Casino”), sub rezerva respectării cu termenii si conditiile prezentate mai jos. VA RUGAM SA CITITI ACEST DOCUMENT CU ATENTIE INAINTE DE accesarea sau utilizarea site-ului. Prin accesarea sau utilizarea site-ului, SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTATE MAI JOS. DACA nu doresc să adere la acesti termeni si conditii, este posibil să nu acceseze sau să utilizeze SITE. Jackpot City Casino poate modifica această acord în orice moment, iar astfel de modificări vor intra în vigoare imediat după afișarea ACORDUL MODIFICATE pe site. SUNTEȚI DE ACORD SĂ revizui acordul PERIODIC să fie conștienți de aceste modificări și ACCESUL CONTINUARE sau utilizarea Site va fi considerata ACCEPTAREA concludente ACORD MODIFICATE.

  1. Autor, licențe și trimise Idea.

Întregul conținut al site-ului sunt protejate de legile internaționale privind drepturile de autor și de marcă. Proprietarul drepturilor de autor și mărci comerciale sunt Jackpot City Casino, afiliatii sai sau de alte licențiatorii terți. Nu puteti modifica, copia, reproduce, republica, încărca, posta, transmite sau distribui, ÎN ORICE MOD, materialele de pe site, inclusiv textul, grafica, codul și / sau software.Puteți tipări și descărca porțiuni de material din diferite zone ale Site-ului exclusiv pentru uz propriu non-comerciale, cu condiția ca sunteți de acord să nu modificați sau să ștergeți orice drept de autor sau drepturi de proprietate de materiale. Sunteți de acord să acorde Jackpot City Casino o, fără drepturi de autor, la nivel mondial, licență perpetuă non-exclusiva, cu dreptul de a sub-licență, de a reproduce, distribui, transmite, crea lucrări derivate din, afișa public și public efectua orice materiale și alte informații (inclusiv, fără limitare, idei pe care le prevede pentru produse și servicii noi sau îmbunătățite), va prezenta la orice zone publice ale site-ului (cum ar fi aviziere, forumuri și grupuri de știri) sau prin e-mail la Jackpot City Casino prin toate mijloacele și în orice mass-media acum cunoscut sau dezvoltate în continuare. De asemenea, acorda Jackpot City Casino dreptul de a folosi numele dvs. în legătură cu materialele prezentate și alte informații, precum și în legătură cu toate de publicitate, marketing și materiale promoționale legate de acestea. Sunteți de acord că nu veți avea nici un recurs împotriva Jackpot City Casino pentru orice încălcare presupusă sau efectivă sau deturnare de orice drept de proprietate în comunicațiile la Jackpot City Casino.

Mărci comerciale.

Publicații, produse, conținut sau de servicii care se face referire aici sau pe site sunt mărci comerciale exclusive sau servicii ale Jackpot City Casino. Alte nume de produse și companii menționate pe Site pot fi marci inregistrate ale proprietarilor respectivi.

  1. Utilizarea site-ului.

Înțelegeți că, cu excepția informațiilor, produse sau servicii identificate în mod clar ca fiind furnizate de către Jackpot City Casino, Jackpot City Casino nu funcționează, de control sau aproba orice fel de informatie, produse sau servicii pe Internet în nici un fel. Cu excepția Jackpot City Casino- identificat de informații, produse sau servicii, toate informațiile, produsele și serviciile oferite prin intermediul Site-ului sau de pe Internet, în general, sunt oferite de către terți, care nu sunt afiliate cu Jackpot City Casino o. Ai înțeles, de asemenea, că Jackpot City Casino nu poate și nu garantează sau mandat ca fisierele disponibile pentru descarcare prin intermediul site-ului va fi liber de infecție sau viruși, viermi, cai troieni sau alt cod care manifesta proprietati distructive sau contaminante. Sunteți responsabil pentru punerea în aplicare a procedurilor și puncte de control suficiente pentru a satisface cerințele dumneavoastră specifice pentru acuratețea datelor de intrare și de ieșire, precum și pentru menținerea unui mijloc extern a site-ului pentru reconstrucția a oricăror date pierdute.

VA ASUMATI RESPONSABILITATEA TOTALA SI RISCUL DE UTILIZAREA SITE-ULUI SI INTERNET. Jackpot City Casino OFERĂ SITE și informații legate de “CA ATARE” ȘI NU are nici o EXPLICITE SAU IMPLICITE, REPREZENTARI sau avize FEL (incluzand fara limitari garantii de titlu, NEÎNCĂLCARE, SAU GARANȚII de vandabilitate sau de POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP) CU PRIVIRE la serviciu, ORICE INFORMATII mărfuri sau FURNIZATE PRIN ACEST SERVICIU SAU PE INTERNET general și Jackpot City Casino NU VA FI RESPONSABIL PENTRU ORICE COST sau defecțiunile derivate direct sau indirect din orice astfel de tranzacție. Este doar responsabilitatea de a evalua precizia, exhaustivitatea și utilitatea tuturor Opiniile, sfaturile, SERVICII, mărfurilor și a altor informații furnizate PRIN SERVICIU SAU PE INTERNET ÎN GENERAL. Jackpot City Casino NU GARANTEAZA CA serviciu va fi neîntreruptă sau fără erori sau ca defectele ÎN SERVICIUL vor fi corectate.

INTELEGETI de asemenea, că natura pură DE INTERNET contine materiale needitate dintre care unele sunt sexual explicit sau POATE fi ofensator pentru tine. ACCESUL LA ASTFEL DE MATERIALE PE PROPRIA. Jackpot City Casino nu are control asupra ȘI nu își asumă responsabilitatea pentru astfel de materiale.

LIMITAREA RĂSPUNDERII
IN NICI UN CAZ NU VA FI RESPONSABIL PENTRU Jackpot City Casino (I) orice incident, de consecință sau INDIRECTE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE PENTRU PIERDERI DE PROFIT, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, PIERDEREA DE PROGRAME SAU INFORMATII, și altele asemenea) care decurg din UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA SERVICIUL, sau orice informații, sau tranzacții FURNIZATE DE SERVICIU, sau descărcate de la serviciu, sau orice întârziere a acestor informații sau serviciu. CHIAR DACĂ Jackpot City Casino sau reprezentanții săi autorizați AU FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, SAU (II) ORICE REVENDICARE erorile, omisiunile sau alte imprecizii în serviciu și / sau materiale sau informatie descarcata PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI. DEOARECE UNELE STATE NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU CONSECINȚĂ SAU ACCIDENTALE, LIMITAREA DE MAI SUS NU SE APLICA IN CAZUL DUMNEAVOASTRA. În aceste state, Jackpot City Casino răspundere este limitată la MAXIM PERMIS DE LEGE.

Jackpot City Casino nu îsi asuma nici cu privire la orice alt site web pe care îl puteți accesa prin acest sau care ar putea lega la acest site.Atunci când accesați un site web non-Jackpot City Casino, vă rugăm să înțelegeți că acesta este independent de Jackpot City Casino, și că Jackpot City Casino nu are nici un control asupra continutului pe care site-ul web. În plus, un link către un site web Jackpot City Casino nu înseamnă că Jackpot City Casino gireaza sau accepta vreo raspundere pentru continutul sau utilizarea, de asemenea site-ul web.

  1. Despagubiri.

Sunteți de acord să despăgubiți, apărați și să Jackpot City Casino inofensiv, funcționar, director, angajații, agenții, licențiatorii, furnizori și orice furnizori de informatii terț la serviciu de la și împotriva tuturor pierderilor, cheltuielilor, pagubelor si costurilor, inclusiv onorariile rezonabile ale avocatilor, care rezultă din orice încălcare a prezentului acord (inclusiv comportament neglijent sau incorect) de catre dumneavoastra sau orice altă persoană a Serviciului.

  1. drepturilor terților.

Prevederile paragrafelor 2 (utilizarea serviciului) și 3 (despăgubiri) sunt în beneficiul Jackpot City Casino și ofițerii săi, directorii, angajații, agenții, licențiatorii, furnizori, iar orice terțe furnizori de informatii parte la serviciu. Fiecare din aceste persoane sau entități vor avea dreptul de a-și afirma și de a aplica aceste dispoziții în mod direct împotriva ta în nume propriu.

  1. Termen; Rezilierea.

Prezentul acord poate fi reziliat de către oricare dintre părți, fără preaviz, în orice moment pentru orice motiv. Prevederile paragrafelor 1 (dreptul de autor, licențe și ideea de depuneri), 2 (utilizarea serviciului), 3 (despăgubiri), 4 (Drepturile tertilor) si 6 (Diverse) este chiar după rezilierea prezentului acord.

  1. Diverse.

Prezentul acord se tot considerate și interpretate în conformitate cu legile din Germania aplicabile acordurile încheiate și care urmează să fie efectuate în Germania. Sunteți de acord că orice acțiune sau procedură legală dintre Jackpot City Casino și pentru orice scop privind acest Acord sau obligațiile părților mai jos vor fi aduse exclusiv într-un tribunal federal sau de stat competent stând în Insula Man. Orice actiune sau pretinde s-ar putea avea cu privire la Serviciul trebuie să fie începută în termen de un (1) an de la cererea sau cauza litigiului sau astfel de reclamație sau cauză a acțiunii este interzis. Eșecul Jackpot City Casino de a insista asupra sau impune respectarea strictă a oricărei prevederi a acestui acord nu va fi interpretată ca o renunțare la orice prevedere sau drept. Nici cursul de conduită între părți și nici practica comercială va acționa pentru a modifica orice prevedere a prezentului acord. Jackpot City Casino poate cesiona drepturile și obligațiile sale în temeiul prezentului acord pentru a oricărei părți, în orice moment, fără notificare pentru tine.

Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate.

Last updated on October 7, 2014