Exclusive

500 FREE SPINS

NO DEPOSIT REQUIRED

exclusive

500 FREE SPINS

NO DEPOSIT REQUIRED

Forbehold

Jackpot City Casino Web Site («Nettstedet») er en online informasjonstjeneste som tilbys av Jackpot City Casino («Jackpot City Casino»), forutsatt at du etterlever vilkårene og betingelsene som er angitt nedenfor. LES DETTE DOKUMENTET NØYE før du besøker eller bruker nettstedet. Ved å besøke eller bruke siden, GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV BETINGELSENE NEDENFOR. HVIS DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE, KAN DU IKKE GÅ INN PÅ ELLER BRUKE NETTSTEDET. Jackpot City Casino KAN endre denne avtalen når som helst, og SLIKE ENDRINGER SKAL VÆRE kraft umiddelbart etter oppslaget den endrede avtalen på området. Du aksepterer å gjennomgå AVTALEN jevne mellomrom for å være oppmerksom på slike endringer og at du fortsatt tilgang til eller bruk av Nettstedet skal anses som ditt konkluderende AKSEPT den endrede avtalen.

  1. Copyright, lisenser og Idé Innsendte.

Hele innholdet på nettstedet er beskyttet av internasjonale opphavsrett og varemerkelover. Eieren av opphavsrettigheter og varemerker er Jackpot City Casino, dets partnere eller andre tredjeparts lisensgivere. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre eller distribuere, PÅ NOEN MÅTE, materialet på nettstedet, inkludert tekst, grafikk, kode og / eller programvare. Du kan skrive ut og laste ned deler av materiale fra de ulike områder av nettstedet utelukkende for din egen ikke-kommersiell bruk, forutsatt at du samtykker i å ikke endre eller slette opphavsrett eller proprietære merknader fra materialene. Du samtykker i å gi Jackpot City Casino en ikke-eksklusiv, royalty-fri, verdensomspennende, evigvarende lisens, med rett til å viderelisensiere, til å reprodusere, distribuere, overføre, lage avledede produkter av, vise offentlig og offentlig fremføre materiale og annen informasjon (inkludert, uten begrensning, ideer som finnes der til nye eller bedre produkter og tjenester) du sender til noen offentlige områder av nettstedet (for eksempel oppslagstavler, fora og nyhetsgrupper) eller per e-post til Jackpot City Casino for all del og i alle medier nå er kjent eller heretter utviklet. Du gir også Jackpot City Casino retten til å bruke ditt navn i forbindelse med de innsendte materiale og annen informasjon samt i forbindelse med all reklame, markedsføring og reklamemateriell i forbindelse med dette. Du samtykker i at du ikke skal ha noen regress mot Jackpot City Casino for påstått eller faktisk krenkelse eller urettmessig tilegnelse av enhver eier i din kommunikasjon til Jackpot City Casino.

Varemerker.

Publikasjoner, produkter, innhold eller tjenester nevnt her eller på nettstedet er eksklusive varemerker eller servicemerker for Jackpot City Casino. Andre produkter og firmanavn nevnt på nettstedet, kan være varemerker for sine respektive eiere.

  1. Bruk av nettstedet.

Du forstår at, med unntak av informasjon, produkter eller tjenester klart identifisert som drives av Jackpot City Casino, Jackpot City Casino fungerer ikke, kontroll eller godkjenner noen informasjon, produkter eller tjenester på Internett på noen måte. Med unntak av Jackpot City Casino- identifiserte informasjon, produkter eller tjenester, all informasjon, produkter og tjenester som tilbys gjennom Nettstedet eller på Internett generelt er tilbudt av tredjeparter, som ikke er tilknyttet Jackpot City Casino en. Du forstår også at Jackpot City Casino kan ikke og gir ikke garantere at filer tilgjengelig for nedlasting via Nettstedet vil være fri for infeksjon eller virus, ormer, trojanske hester eller annen kode som manifesterer forurensende eller destruktive egenskaper. Du er ansvarlig for å iverksette tilstrekkelige prosedyrer og sjekkpunkter for å tilfredsstille dine spesielle krav til nøyaktigheten av data input og output, og for å opprettholde et middel ekstern til nettstedet for gjenoppbyggingen av tapte data.

DU HAR TOTALT ANSVAR OG RISIKO FOR BRUK AV NETTSTEDET og Internett. Jackpot City Casino gir SIDEN og relatert informasjon «SOM DEN ER» OG IKKE GJØR NOE ELLER INDIREKTE GARANTIER, representasjoner eller påtegninger SLAG (INKLUDERT UTEN BEGRENSNING GARANTIER OM EIERSKAP ELLER OVERHOLDELSE ELLER INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL) MED HENSYN TIL TJENESTEN, NOEN PRODUKTER INFORMASJON ELLER SERVICE gitt gjennom Tjenesten eller på Internett generelt, og Jackpot City Casino SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR ENHVER PRIS eller skade som følge ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE FRA slik transaksjon. Det er utelukkende DITT ansvar å vurdere riktighet, fullstendighet eller NYTTIG Alle meninger, rådgivning, tjenester, varer og andre INFORMASJON gitt gjennom Tjenesten eller på internett GENERELT. Jackpot City Casino GARANTERER IKKE AT TJENESTEN VIL VÆRE uavbrutt eller feilfrie eller at feil ved tjenesten vil bli korrigert.

DU FORSTÅR ​​videre at PURE internetts natur INNEHOLDER uredigerte MATERIALE hvorav noen er seksuelt eksplisitt eller kan være støtende for DEG. DIN adgang til slikt materiale på eget ansvar. Jackpot City Casino har noen kontroll over og påtar seg intet ansvar for slike materialer.

ANSVARSBEGRENSNING
I NOE TILFELLE Jackpot City Casino holdes ansvarlig for (i) noe TILFELDIGE, ELLER INDIREKTE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV PROGRAMMER ELLER INFORMASJON, OG LIGNENDE) SOM FØLGE BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTEN, ELLER INFORMASJON, ELLER TRANSAKSJONER gitt på tjenesten, eller lastes ned fra tjenesten, ELLER NOEN DELAY av slik informasjon eller SERVICE. SELV OM Jackpot City Casino ELLER deres autoriserte representanter HAR GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER (II) NOE KRAV henføres til feil, mangler eller andre typer unøyaktig i tjenesten og / eller materialer ELLER INFORMASJON lastet ned via SERVICE. Ettersom enkelte delstater IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR INDIREKTE SKADER, KAN DET OVENFOR BEGRENSNING IKKE FOR DEG. I SLIKE stater, er Jackpot City Casino ANSVAR BEGRENSET TIL DEN STØRSTE LANGT LOV.

Jackpot City Casino gir ingen påstander om noe annet nettsted som du har tilgang til gjennom en eller som kan lenke til dette nettstedet.Når du tilgang til en ikke-Jackpot City Casino nettside, må du forstå at det er uavhengig fra Jackpot City Casino, og at Jackpot City Casino har ingen kontroll over innholdet på det nettstedet. I tillegg vil en kobling til en Jackpot City Casino nettside innebærer ikke at Jackpot City Casino påtar seg noe ansvar for innholdet, eller bruken av et slikt nettsted.

  1. Erstatning.

Du godtar å beskytte, forsvare og holde Jackpot City Casino, dets ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparter informasjonsleverandører til tjenesten fra og mot alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokat avgifter, som følge av brudd på denne avtalen (inkludert uaktsom eller klanderverdig atferd) av deg eller noen annen person tilgang til tjenesten.

  1. tredjepartsrettigheter.

Bestemmelsene i punktene 2 (bruk av tjenesten), og 3 (Erstatning) er til fordel for Jackpot City Casino og dets ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts informasjonsleverandører til tjenesten. Hver av disse personene eller enhetene skal ha rett til å hevde og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

5.Term; Oppsigelse.

Denne avtalen kan sies opp av begge parter uten forvarsel til enhver tid uansett årsak. Bestemmelsene i punktene 1 (opphavsrett, lisenser og Idé Innsendte), 2 (bruk av tjenesten), 3 (Erstatning), 4 (Tredjepartsrettigheter) og 6 (Diverse) skal overleve et eventuelt opphør av denne avtalen.

  1. Diverse.

Denne avtalen skal alt styres og tolkes i samsvar med lovene i Tyskland som gjelder for avtaler som er gjort og som skal utføres i Tyskland. Du godtar at alle juridiske saker eller prosesser mellom Jackpot City Casino og du for ethvert formål vedrørende denne Avtalen eller partenes forpliktelser etter Avtalen skal bringes utelukkende i en føderal eller statlig domstol i en kompetent jurisdiksjon sitter i Isle of Man . Ethvert søksmål eller krav du måtte ha med hensyn til Tjenesten må reises innen ett (1) år etter at kravet eller søksmålet oppstår eller slikt krav eller søksmål er sperret. Jackpot City Casino unnlatelse av å insistere på eller håndheve streng ytelse av noen bestemmelse i denne avtalen skal ikke tolkes som et avkall på noen bestemmelse eller høyre. Verken løpet av atferd mellom partene eller handel praksis skal handle for å modifisere noen bestemmelse i denne avtalen. Jackpot City Casino kan overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtalen til enhver part når som helst uten varsel til deg.

Alle rettigheter som ikke spesifikt er tildelt er forbeholdt.

Last updated on september 16, 2014